Centrala VoIP w hotelu

Telefonia VoIP

Telefonia VoIP pozwala na komunikacje telefoniczna poprzez sieć Internet. O samej technologi i centralce można przeczytać więcej w dziale o telefonii VoIP Poniżej skoncentrujemy się na cechach najbardziej interesujących dla hoteli i pensjonatów.

Rozmowy wewnętrzne

Dzięki zastosowaniu centralki VoIP mamy możliwość prowadzenia darmowych rozmów wewnętrznych. Pozwala to na swobodne kontaktowanie się gości z obsługa hotelu. Szybka identyfikacja numeru dzwoniącego pozwala pracownika na stwierdzenie z jakiego pokoju nadchodzi połączenie. Istnieje również możliwość nagrywania rozmów z pracownikami, co pozwala na rozwianie wątpliwości w przypadku zgłaszanych reklamacji.

Centralki posiadają możliwość przekierowania połączeń. Dzięki temu możliwe jest dodzwonienie się na numer główny hotelu i poproszenie o rozmowę z konkretnym numerem pokoju lub gościem hotelowym. Recepcja może pozostawiając dzwoniącego na linii zadzwonić na numer pokoju i zapowiedzieć rozmowę. Gość wtedy może zdecydować czy chce aby go połączono czy nie.

Wiele numerów telefonów

Po wykupieniu odpowiednio dużej puli numerów stacjonarnych u operatora VoIP możliwe jest również przydzielenie każdemu pokojowi dodatkowego, indywidualnego zewnętrznego numeru telefonu.

Centralka pozwala również na przekierowanie każdego z numerów do niej przydzielonych na dowolny inny wewnętrzny lub aplikację. Na przykład jeden numer do działu marketingu może dzwonić kilkoma telefonami wewnętrznym zarówno jednocześnie lub z odpowiednimi priorytetami. Na jednym takim numerze można prowadzić dowolna ilość jednoczesnych rozmów.

Blokady połączeń

Blokowanie połączeń wewnętrznych

Centralka pozwala na udostępnienie gościom hotelowym wyłącznie wybranych numerów wewnętrznych przez co uniemożliwia się kontakt telefoniczny między pokojami lub innymi numerami wewnętrznymi przeznaczonym do kontaktów wyłącznie dla pracowników hotelu.

Blokowanie połączeń zewnętrznych (płatnych)

Centralka może zostać skonfigurowana w taki sposób, aby nie można było zadzwonić na określone numery lub żeby wymagane było hasło do realizacji takich połączeń. Pozwala to na zablokowanie domyślnie połączeń międzynarodowych lub o podwyższonej opłacie.

Billingi: rozliczanie gości hotelowych

Do centralki dodajemy za darmo specjalnie stworzony moduł pozwalający na wyliczenie kosztów rozmów prowadzonych przez gości hotelowych. W momencie wystawiania rachunku obsługa może sprawdzić w systemie centralki jakie rozmowy były prowadzone oraz wyliczyć ich łączny koszt co pozwala uwzględnić je w rozliczeniu.

Aplikacje dodatkowe/integracja

Ponieważ centralka VoIP, jest komputerem, możliwe jest uruchomienie na niej dowolnej aplikacji. Na życzenie klienta jesteśmy w stanie przygotować dodatkowe aplikacje pozwalające między innymi na: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi, zgłaszanie automatyczne pokój do posprzątania, rejestrowanie czas pracy sprzątaczki i wiele innych.

Już dziś skorzystaj z darmowej konsultacji!