Zarządzanie infrastrukturą sieciową

Proponowane przez nas rozwiązania sieciowe opierają się na światowych standardach, co zapewnia wysoką jakość oferowanych usług. Proponujemy rozwiązania oparte na urządzeniach, miedzy innymi, takich firma jak: Cisco, TP-LINK, Mikrotik/RouterBoard. Pracujemy zarówno z systemami Windows jak i Linux. Proponujemy również rozwiązania specjalnie dostosowane do potrzeb klienta działające na platformie Linux dostarczane wraz ze sprzętem.

Zadzwoń do nas i skorzystaj z darmowej konsultacji!

Konfiguracja oraz administracja urządzeniami sieciowymi

W ramach naszej oferty przygotowujemy oraz nadzorujemy sprzęt sieciowy. Dobieramy urządzenia zależnie od ich warunków pracy oraz potrzeb klienta.

Standardowy zakres usług to:

 • konfiguracja switchy zarządzalnych,
 • konfiguracja routerów,
 • konfiguracja modemów routerów ADSL oraz DSL (np. dla usługi neostrada),
 • konfiguracja punktów radiowego dostępu do sieci (WiFi),
 • konfiguracja dynamicznego routingu (BGP),
 • zestawianie przy użyciu sieci Internet szyfrowanych połączeń miedzy oddziałami firmy,
 • konfiguracja wirtualnych sieci prywatnych (VPN),
 • zabezpieczanie dostępu do sieci przy użyciu protokołu RADIUS za pomocą hasła oraz/lub certyfikatu.

Poszukujesz innej usługi?

Zadzwoń a przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę!

Konfiguracja oraz administracja serwerami

Zajmujemy się konfiguracją nowych jak i administracją już istniejących serwerów, w tym również aktualizację do najnowszych wersji. Zależnie od Państwa potrzeb na serwerze mogą być uruchomione takie usługi jak:

 • serwer WWW, a na nim różnego rodzaju aplikacje takie jak:
  • strona Państwa firmy,
  • system pracy grupowej,
  • system wiki,
  • sklep internetowy,
  • dostęp do poczty e-mail poprzez stronę WWW,
  • dowolne aplikacje, które aby działać wymagają serwera WWW i/lub bazy danych.
 • poczta elektroniczna (e-mail) wraz z filtrem antyspamowym oraz antywirusowym,
 • centralka telefonii VoIP,
 • bazy danych, takie jak: MySQL lub PostgreSQL,
 • serwer nazw domen (DNS),
 • komunikator internetowy jabber (XMPP) do szybkiego kontaktu miedzy pracownikami.

Wszystkie usługi instalowane przez nas moga być, w ramach stałej obsługi informatycznej, automatycznie monitorowane poprzez nasze serwery, co pozowli na szybką reakcję w przypadku ewentualnych problemów. Do monitoringu wykorzystujemy oprogramowanie Zabbix w połączeniu z automatycznym powiadamianiem wiadomościami push na telefony komórkowe administratorów jak i w przypadkach tego wymagających zwykłe wiadomości tekstowe SMS oraz połączenia telefoniczne GSM.

Zajmujemy się również przygotowywaniem bezpiecznych, szyfrowanych systemów pracy zdalnej. Jesteśmy w stanie stworzyć od podstaw aplikacje działające na serwerach Linux.

Poszukujesz innej usługi?

Zadzwoń a przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę!

Automatyzacja konfiguracji

W pracy nasi administratorzy systemów informatycznych posługują się narzędziami znacznie ułatwiającymi utrzymanie oraz replikacje konfiguracji. Jednym z takich narzędzi używanym przez nas najczęściej jest Ansible. Ansible pozwala na zarządzanie serwerami bez potrzeby instalacji dodatkowego agenta na serwerze. Zaoszczędza to znacznie czas potrzebny na uruchomienie nowego serwera. Tworząc nowy serwer (zarówno w środowisku cloud jak i bare metal) wystarczy, aby host miał prawidłowo skonfigurowane SSH, aby móc rozpocząć jego konfigurację. Oprogramowanie zarządzania i replikowania konfiguracji jest niezbędne przy zarządzaniu wieloma maszynami o takiej samej lub podobnej konfiguracji. Pozwala to na dynamiczne zarządzanie dużą ilością serwerów przez co umożliwia ograniczyć koszty. Pozwala to również na efektywne wykorzystanie usług cloud do obsługi nasileń w ruchu spowodowanych okresowością przedsięwzięcia jak i rozładowaniem nagłej popularność udostępnianej treści.

Dla naszych klientów jesteśmy w stanie przygotować odpowiednie skrypty Ansible oraz zautomatyzować procesy konfiguracji nowych serwerów. Również w środowiskach bare metal przy użyciu automatycznego uruchamiania (PXE) i instalacji (np. Debian auto install).

Przykłady usług sieciowych

Poniżej przedstawiamy Państwu przykłady oprogramowania, które instalujemy u naszych klientów. Są to usługi zarówno związane z bezpośrednim działaniem firmy jak i usługi wspierające, pozwalające na szybka komunikacje, analizę ruchu oraz monitoring infrastruktury.

Instalacja i konfiguracja analizatora ruchu na stronie: Piwik

Oferujemy instalacje oprogramowania Piwik służącego do śledzenia ruchu internetowego na Państwa stronach. Aplikacje instalujemy na Państwa własnym serwerze. Wszelkie dane zbierane przez oprogramowanie analizujące zapytania sieciowe pozostaną w Państwa organizacji. Piwik pozwala nie tylko na śledzenie poprzez JavaScript, ale również na analizę logów serwera WWW przez co logowany jest cały ruch serwera. Pozwala to na śledzenie działań marketingowych nawet wśród klientów używających oprogramowania blokującego reklamy oraz ogólnie znane kody śledzenia. Zaawansowane mechanizmy JavaScript pozwalają również na śledzenie zdarzeń na stronie, przez co możemy zbadać ilość akcji wykonywanych przez użytkowników oraz dokładnie analizować strony e-commerce.

W przypadku posiadania serwera Piwik oferujemy instalację kodu śledzenia na stronie jak i przygotowanie mechanizmów pozwalających na automatyczny import logów serwera WWW do oprogramowania Piwik.

Śledzenie Piwik może być stosowane wraz z innymi mechanizmami np. Google Analytics.

Zadzwoń, aby zainstalować Piwik już dziś!

Instalacja i konfiguracja monitora infrastruktury sieciowej: Zabbix

Oferujemy instalacje oprogramowania Zabbix służącego do monitoring infrastruktury sieciowej. Oprogramowanie to pozwala na wychwycenie drobny problemów w infrastrukturze i ich usunięcie zanim spowodują one katastrofę. Zabbix pozwala na ustawienie zaawansowanych reguł powiadomień przez co odpowiednie osoby w organizacji otrzymają wyłącznie zgłoszenia związane z ich pracą. Istnieje również możliwość powiadomienia kierownika działu w momencie, gdy problem nie zostanie rozwiązany w odpowiednim czasie. W ostateczności możliwe jest automatyczne wykonanie działań zapewniających ciągłość działania usług (np. automatyczny restart serwera bazy danych). Standardową obsługiwane są wiadomości e-mail oraz komunikator Jabber (XMPP), ale możliwość wykonania dowolnych skryptów pozwala na nieograniczoną ich rozbudowę. Nasi administratorzy dostają również powiadomienia SMS, telefonicznie oraz poprzez wiadomości push (np. aplikacja Pushover na telefony).

Zabbix pozwala na zbieranie dowolnych informacji z serwerów (zabbix-agent) oraz urządzeń sieciowych (SNMP). Dane te mogą być przedstawione w formie tekstowej lub wykresów. Możliwość stworzenie szablonów znacznie przyspiesza proces dostosowania monitora Zabbix do potrzeb firmy. Odpowiednie ekrany pozwalają w szybki sposób na zebranie niezbędnej informacji w celu monitoringu infrastruktury w czasie rzeczywistym.

Zadzwoń, aby zainstalować Zabbix już dziś!

Repozytoria kodu źródłowego

Repozytoria kodu źródłowego mogą być używane również w celu ułatwienia współpracy w grupach pracujących nad dowolnymi projektami. Pozwala to na zachowanie historii zmian oraz przyspiesza ich wymianę miedzy członkami zespołu.

Repozytoria GIT

Repozytoria GIT świetnie nadają się do rozproszonej pracy. Każda osoba posiada własna pełną historię zmian i nie jest wymagany dostęp do serwera GIT aby zmiany te zapisać w repozytorium. GIT pozwala na bardzo szybkie tworzenie rozgałęzień i ich ponowne łączeni przez co eksperymentowanie w swoim lokalnym repozytorium nie ma wpływu na innych członków zespołu. Instalację GIT wykonujemy na serwerach klienta wraz z obsługą uprawnień dla pracowników opartą o klucze SSH,

Zadzwoń, aby zainstalować GIT już dziś!

Repozytoria Subversion (SVN)

Repozytoria Subversion w odróżnieniu od GIT przechowują historię na centralnym serwerze. Aby zapisać w repozytorium jakiekolwiek zmiany potrzebny jest dostęp do serwera. Instalację SVN wykonujemy na serwerach klienta wraz z obsługą uprawnień dla pracowników opartą o logowanie poprzez HTTPS.

Zadzwoń, aby zainstalować Subversion już dziś!

Sieciowy system kopi zapasowych: Burp

Sieciowy system kopi zapasowych Burp odznacza się na tle innych swoją metodą przechowywania danych. Zamiast przechowywać starą kopię zapasową i do niej dołączać kolejne kopie inkrementalne, wykonuje ona zawsze porównanie ostatniej kopi zapasowej z aktualnym stanem systemu kopiowanego. Przesyłając różnice tworzy on aktualny obraz danych serwera a poprzednią kopię zapasową zamienia na dane różnicowe. Dzięki takiemu podejściu oszczędzamy miejsce na dysku kopi zapasowych oraz możemy skasować dowolną ilość starych kopi zapasowych nie tracąc ostatnio wykonanej. W skrócie zamiast przechowywać pełną kopie i dołączać do niej kopie inkrementalne, przechowujemy ostatnią kopię zapasową oraz różnice pozwalające odtworzyć wcześniejsze stany systemu.

Oprogramowanie Burp instalujemy na własnych serwerze klienta oraz automatyzujemy wykonywanie przy pomocy Burp kopi zapasowych na istniejących serwerach klienta.

Zadzwoń, aby zainstalować Burp już dziś!

Wirtualizacja serwerów: Proxmox

Oferujemy instalacje oprogramowania Proxmox służącego do wirtualizacji serwerów w środowisku master-master przy użyciu wirtualizacji sprzętowej KVM. Każda maszyna w klastrze posiada pełne informacje konfiguracyjne, przez co klaster może działać nawet przy utracie 49% jego członków. Dodatkowo w klastrze do przechowywania danych używamy oprogramowania Ceph zapewniającego potrójną replikację danych na wszystkich członków klastra. Umożliwia to również wykonywanie migracji miedzy fizycznymi serwerami w klastrze bez przerywania pracy maszyny wirtualnej. Dzięki wirtualizacji w środowisku Proxmox możemy znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie organizacji na fizyczne serwery przez co ograniczyć koszty jak i zabezpieczyć się przed awariami sprzętowymi, który w innym przypadku powodowałyby przerwy w ciągłości dostarczania usług.

Zadzwoń, aby zainstalować Proxmox już dziś!